Stäng

Miljörevision

Miljörevision

Idag har vi haft miljörevision

Ni vet väl att vi är miljöcertifierade?

Vad innebär då detta? Våra kunder skall finna miljöanpassade produkter och via vår kunskap ges möjlighet till egna miljöförbättringar. Vi arbetar aktivt för minskad energi- och materialåtgång och tillhandahåller tjänster och varor på ett sätt som förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön.

Har ni frågor om vårt miljöarbete är ni välkomna att ringa någon av våra miljöansvariga.

Jan Östberg, nummer 0477-48774

Jerry Nilsson, nummer 0477-48779